Emniyet Şalterleri

PSENmech Mekanik Emniyet Şalteri

PSENmech mekanik emniyet şalterleri, hareketli (sökülebilir) bir korumanın emniyetli olarak izlemesi için uygundur. Eğer korumalar açılırsa, PSENmech emniyet şalterleri tetiklenirler ve Pilz'in değerlendirme cihazı vasıtasıyla tehlikeli makine hareketi durdurulur. Böylece, emniyetli ve onaylı, hepsi tek bir kaynaktan komple bir çözüm sahibi olursunuz.
Harekete geçirici (aktüatör) üzerindeki çekme kuvvetini kullanan PSENmech emniyet şalterleri, emniyetkapısının istem dışı olarak açılmasını önler. Bunlar, mekanik kodlamalı harekete geçiriciler olduklarından dolayı EN 1088 (alt etmeye karşı korumalı) standardıyla uyumludurlar.
Koruma kilitli PSENmech mekanik emniyet şalterleri, aynı zamanda, tehlikeli üretim süreci tamamlanana dek emniyet kapıasının kilitli halde kalmasını garantiler. Bunlar aynı zamanda, yetkisiz erişimin bir sonucu olarak üretimin kesintiye uğratılmasını da önlerler.

Tek kaynaktan emniyetli, komple bir çözüm

• EN 954-1'in Kategori 4'üne kadar uygulamalar için, Pilz değerlendirme aygıtlarıyla birlikte Pilz'den emniyetli, komple bir çözüm
• Kompakt tasarım
• Yarıçap ya da standart harekete geçirici
• Dört adede kadar yatay ve dört adede kadar dikey yaklaşım yönleri
• Yenilikçi bağlantı teknolojisi sayesinde, tesisiniz için montaj esnasında esneklik ve hız artı yüksek düzeyde kullanılabilirlik sağlar. Her bir uygulama için doğru çözüm – farklı tutma ve çekme kuvvetleri olan çeşitli versiyonlar mevcuttur.
• Bağlantısı tüm ortak kumanda gerilimleriyle kullanılabileceğinden, sistem içerisinde üniversal entegrasyon
• Sağlam tasarım ve yüksek düzeyde mekanik yükleme kapasitesi
• Galvanik (metalik) yalıtımlı, artı-açılmalı ağır-hizmet emniyet kontakları sayesinde uzun ürün ömrü Geniş çalışma aralığından dolayı çok çeşitli uygulamalar için uygundur.
• Kabı, IP67'ye göre kire duyarsızdır, toz geçirmez ve su geçirmez.
• Manipülasyon korumalı yapısı ile üniversal kullanım için

Birden fazla gerilimle çalışabilme kapasiteleri sayesinde, koruma kilitlemeli PSENmech mekanik emniyet şalterleri, tüm emniyet sistemleri içerisinde kullanılabilirler. Bunlar, 24 'ten 48 VDC ya da 24 'ten 230 VAC'ye kadar tüm kumanda gerilimleri için uygundur.
Harekete geçirici üzerindeki arttırılmış çekme kuvveti, koruyucunun istem dışı açılmasını önler. Bu şekilde, koruyucu, bir tel, tornavida ya da benzeri bir basit gereçle devre dışı bırakılamayacağından, manipülasyonlara karşı emniyette olursunuz.

Emniyetli – etrafındaki malzemeler ısındığında bile

Çok çeşitli ortam sıcaklığı aralığına sahip olmasından dolayı, PSENmech mekanik emniyet şalterleri, aynı zamanda zor ortam koşullarında da kullanılabilir.

Basit işletim

Montaj esnasında çok yüksek düzeyde esnekliğe olanak veren sekize kadar yaklaşım yönü sayesinde üniversal harekete geçirici

Kullanıcı-dostu montaj ve kabul

Tüm PSENmech mekanik emniyet şalterleri, kompakt tasarımları ile karakterize edilirler, bu özellikleri onları dar alanlarda bile kullanılabilmelerine olanak verir. Keza, tamamlanmış profiller ve sonradan takılma parçalar için de kullanılabilirler.
Kafes kelepçeli terminallere servis verilmesi kolay olduğundan, kısa sürede teslim ve kısa süren durma zamanları

Üretici Firma: PILZ

PSENmag Manyetik Emniyet Şalteri

Değmeyen kontaklı, manyetik emniyet şalterleri, genel pozisyonları izlemek özellikle de hareketli koruyucuların pozisyonunu izlemek için kullanılırlar.
PSENmag şalterleri, ortamda yoğun bir şekilde toprak bulunan ya da titiz hijyen koşullarının karşılanmasının gerekli olduğu yerlerde, risk analizinin yüksek bir kategoriyi belirttiği uygulamalarda kullanılabilir. Kapıların hatasız bir şekilde hizalamanın güç olduğu uygulamalarda, makine kapılarının yüksek düzeyde titreşime maruz kaldığı yerlerde ve ilk çalıştırmada geniş toleransların gerektiği yerlerde - PSENmag şalterleri tam ve doğru bir seçimdir.
Sistem çalışırken, emniyet kapıları kapalı olduğu ve emniyet pozisyonu korunduğu sürece, makinenin çalışır durumda kalmasını sağlarlar. Eğer hareketli koruyucu açılırsa, makineniz Pilz değerlendirme aygıtı vasıtasıyla derhal kapanır. Böylece, emniyetli ve onaylı, hepsi tek bir kaynaktan komple bir çözüm sahibi olursunuz

• Tek bir kaynaktan: EN60947–5-3'e göre BG onaylı, EN 954-1'e göre Kategori 4'e kadar olan uygulamalar için, ekonomik ve emniyetli olan Pilz'den koordineli, komple bir çözüm
• Kategori 4 (EN 954–1), PL "e" (PrEN ISO 13849–1) ya da SIL3 (EN IEC 62061) düzeyine kadar sadece tek bir şalter ile yüksek seviyede emniyet VDE 0660'a göre alt etmelere karşı korunmak üzere gizli montaj mümkündür.
• Seri bağlanabilme olanağı sayesinde hesaplı ve mekanik olarak yıpranmasız olduğundan, uzun bir ürün servis ömrüne sahiptir.
• Kompakt tasarım
• Uzun anahtarlama mesafeleri,
• Kolay takılır kablosu ve
• Kolayca görülebilir durum göstergeleri sayesinde montaj esnasında esneklik ve hız, tesisiniz için yüksek düzeyde kullanılabilirlik…
• Sarsmalara ve titreşime karşı duyarsız
• Aynı zamanda ağır miktarda tozların bulunduğu ve titiz hijyen mevzuatının yer aldığı durumlarda, IP67'ye uygun olarak, kabı kirlenmeye karşı duyarsız, toz geçirmez ve su geçirmez olduğundan kullanılabilirler.

Bir çözüm ortağınız olarak, emniyet açısından en iyi konsepti, ekonomik kapı emniyeti ve pozisyon izlemesini sağlayabiliriz: Kanıtlanmış Değerlendirme aygıtları ile birlikte kullanıldığında, giriş tarafından değmeyen kontaklı emniyet şalterleri, çıkış tarafında ise, emniyet rölesi dâhil, yarı-iletken ve güç çıkışları.

Sonuç, güvenilir, yüksek-kaliteli bileşenler ve azami uyumluluktur. Sensörler, basit, yerden tasarruf sağlayan bir montaja ve uzun bir ürün hizmet ömrünü garantiler biçimde, kompakt bir tasarım ve korumalı bir muhafazaya sahiptir. Sadece tek bir PSENmag emniyet şalteri, Kategori 4'e kadar olan uygulamalar için yeterlidir.

Hesaplı emniyet bizim gücümüzdür.

PSENmag emniyet şalterleriyle, emniyeti, komple çözümü seçiyorsunuz - bunları Pilz değerlendirme aygıtları ile birlikte kullanın ve uygulamalarınızı EN 954-1'in Kategori 4'e kadar olan uygulamalar için EN 60947–5–3' uygun BG onayı ile emniyetli hale getirin.
Değerlendirme aygıtları PNOZ emniyet rölelerinin ve PSS programlanabilir kumanda sistemlerinin/SafetyBUS p çok geniş bir çeşitliliğini içermektedir.
Tesisiniz için en yüksek düzeyde emniyet
PSENmag emniyet şalterleri ile VDE 0660'a uygun olarak kolayca alt etmelere karşı koruma gerçekleştirebilirsiniz. Keza, istem dışı olarak şalterin çalışmaya başlama olasılığı da dışlanmış durumdadır.
Esnek, ekonomik montaj ve işletim
Basit montaj ve kabul işlemleri, tesisinizin hızlı bir şekilde çalışabilir duruma gelmesi demektir. Sadece tek bir şalter ile EN 954-1'in Kategori 4'e kadar bir emniyet derecesine ulaşırsınız. Bu, kablo bağlantılarında tasarruf sağlarken, azami emniyet ile birlikte, manipülasyona karşı en yüksek düzeyde bir entegre koruma temin eder.
PSENmag, yayın geri çekmesine ve emniyet kapılarının geri çarpmasına karşı duyarsız olduklarından, montaj açısından azami serbestliği garantiler. Montaj boyutlarında daha fazla toleransları olanaklı kılan, daha yüksek bir yanal dengeleme payı, burada bir avantajdır.

Kolay takılmalı kablolar basit ve hızlı bir kablolalama sağlar. Pilz'in hazır standart kabloları kullanıldığında, bağlantı, mekanik şalterlerden faklı olarak, hızlı ve hatasız gerçekleştirilir. Vidalı bağlantılı M12/7 bağlantı soketlerinin kullanılması sayesinde, IP67'ye kadar bir koruma tipine ulaşılabilir. Emniyet şalteri değiştirilmek gerektiğinde, bakım, dolayısıyla daha kolayıdır.

PSENmag emniyet şalterleri, küçük, kompakt yapıları sayesinde, mevcut çalışma ortamı içerisine mükemmel bir şekilde entegre edilebilirler. Kare ya da yuvarlak tasarımı ile Pilz size her bir montaj gereksinimi için uygun bir emniyet şalteri temin edebilir.
EN 954-1'in Kategori 3'e kadar Emniyet serisi

Sadece tek bir tanesini değil ondan fazla şalteri seri olarak bağlamak mümkün olduğundan, PSENmag emniyet şalterlerini aynı zamanda daha karmaşık tesisler veya makineler için de uygundurlar. Seri bağlantının yararı: Bir tesis ya da makine üzerindeki birkaç emniyet kapısı, tek bir değerlendirme aygıtı kullanılarak izlenebilir.

Ayrı ayrı emniyet kapılarının - açık veya kapalı olması – durumu, sinyal çıkışları vasıtasıyla PLC'ye gönderilebilir veya şalterde doğrudan okunabilir ya da LED'ler vasıtasıyla çoklu ara yüzde okunabilir.
Bir tesis ya da makine üzerindeki birkaç emniyet kapı şalterleri, seri bağlantı sayesinde, tek bir değerlendirme aygıtı kullanılarak izlenebilir. PSEN ix1 ve PSEN i1 emniyet ara yüzleri, değerlendirme aygıtına bağlı olarak 48 adede kadar PSENmag'ı kaskad (seri bağlı) halde olanaklı kılar. Kafes kelepçeli terminaller ile, özellikle basit, hızlı ve emniyetli bir çalışma yapılır.
Teşhis ve sinyal çıkışı için ilave başka bir kablolama gerekmez, zira emniyet şalteri, durum göstergesi vasıtasıyla emniyet kapısının durumuna işaret ettiğinden, programlanabilir emniyet sistemlerine (PLC) doğrudan doğruya bağlanabilirler.

Işıklı LED'ler kullanılarak basit teşhis

PSENmag durum göstergesi üzerinde, yani, örneğin bir açık emniyet kapısının gösterimi, konnektör bağlantısının tabanına yerleştirilmiş LED'ler sayesinde tüm yönlerden görünebilir.

Üretici Firma: PILZ

PSENcode Kodlu Manyetik Şalter

EN 1088’de, standart hazırlayıcıları, emniyet aygıtları üzerinde manipülasyona karşı korumanın garantilenmesini gerekli görürler. Eğer kodlamasız sensörler kullanılırsa, tasarımcıların bunu gizli montaj ile garantiye almaları gerekir.
PSENcode ile, manipülasyona karşı koruma şalterin içerisine yerleştirilir:
Emniyet şalteri ve harekete geçirici (aktüatör), birlikte çalışırlar öyle ki, eğer harekete geçirici eleman şalterin tepki verme aralığı içerisinde ise ve harekete geçiricinin kod numarası şalterinki ile uyuşuyorsa, emniyet aygıtı böylece tetiklenir. Herhangi bir harekete geçirici ile ya da PSENcode'a atanmış tek bir aktüatör ile kullanılması durumunda anahtar kilit prensibinin iki versiyonu mevcuttur.
PSENcode değmeyen kontaklı, kodlamalı emniyet şalterleri, hareketli (sökülebilir) bir korumanın emniyet izlemesi için uygundur. Eğer korumalar açılırsa, PSENcode emniyet şalterleri tetiklenirler ve Pilz’in değerlendirme cihazı vasıtasıyla tehlikeli makine hareketi durdurulur. Böylece, emniyetli ve onaylı, hepsi tek bir kaynaktan komple bir çözüm sahibi olursunuz.

Üretici Firma: PILZ